Program za proracun snage male hidroelektrane
M HIDRO YU  d.o.o.
Cacak, Serbia

Program za proracun snage male hidroelektrane. Kolicina vode l/s]:      
 netto-visina pada [m]:     
 Stepen dejstva turbine [%]:  
 Stepen dejstva generatora [%]: 
zarez- iznos zadati sa tackom! Snaga turbine (mehanicka): kW Snaga generatora (elektr): kW