Program za proracun snage male hidroelektrane
M HIDRO YU  d.o.o.
Cacak, Serbia

Program za proracun snage male hidroelektrane.  Kolicina vode l/s]:            
  netto-visina pada [m]:         
  Stepen dejstva turbine [%]:    
  Stepen dejstva generatora [%]: 
zarez- iznos zadati sa tackom! Snaga turbine (mehanicka): kW Snaga generatora (elektr): kW