Program za proracun snage male hidroelektrane
M HIDRO YU  d.o.o.
 

Cacak, Serbia
Program za proracun snage male hidroelektrane.
Kolicina vode l/s      

netto-visina pada [m]     

Stepen dejstva turbine[%]  

Stepen dejstva generatora[%]

zarez- iznos zadati sa tackom! Snaga turbine (mehanicka) kW Snaga generatora (elektr) kW